Dokument

Viktigt information 2017-04-18!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för NeoHLR-utbildningen (resp. CTG-utbildningen).

Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.

Vi beklagar de eventuella besvär det medför.

Hemsidans innehåll baseras på de nationella riktlinjerna för neonatal HLR, publicerade i det så kallade “Asfyxikompendiet” (Asfyxi och neonatal HLR, SFOG rapport 70, 2013). Nedan återfinns kapitlen i skriften för nerladdning i pdf-format. Skriften i sin helhet kan rekvireras via SFOG:s hemsida.

Kapitel 1: Primärt omhändertagande och neonatal HLR

Kapitel 2: Omhändertagande av barn födda före 32 graviditetsveckor

Kapitel 3: Omhändertagande efter perinatal asfyxi

Kapitel 4: Den asfyktiska processen

Kapitel 5: Intrapartal asfyxi och fosterövervakning

Kapitel 6: Transporter under neonatalperioden

Kapitel 7: Undervisning och träning i neonatal HLR


Nedan återfinns för nedladdning flödesschemat för neonatal HLR. Dessutom ett förslag till arbetsblad för journalföring under den akuta neoHLR situationen, samt ett förslag till transportjournal (2 sidor), vars utformning är anpassat så att de uppgifter som ska föras in i det nationella transportregistret ”SNQ transport” (www.snq.se) efterfrågas. Transportjournalen kan således användas både som journal och som protokoll för transportregistret. Från den 1 januari 2013 ska samtliga transporter av nyfödda mellan sjukvårdsenheter registreras i SNQ transport.

Flödesschema för neonatal HLR

Arbetsblad vid neonatal HLR

Transportjournal sid 1

Transportjournal sid 2